Δεύτερο πιο βροχερό έτος από το 1901 το υδρομετερωλογικό έτος 2018-2019! - Radio Apolayseis

Breaking

Δεύτερο πιο βροχερό έτος από το 1901 το υδρομετερωλογικό έτος 2018-2019!


Tο δεύτερο πιο βροχερό από το 1901 το υδρομετερωλογικό έτος 2018-2019 – Σύμφωνα με τα στοιχεία από το Τμήμα Μετεωρολογίας

Το δεύτερο πιο βροχερό από το 1901 είναι το Υδρομετερεωλογικό έτος 2018-2019, σύμφωνα με την βροχόπτωση που καταγράφηκε μέχρι τώρα. Η βροχόπτωση περιλαμβάνει τους πρώτους πέντε μήνες, δηλαδή Οκτώβριο, Νοέμβριο, Δεκέμβριο, Ιανουάριο και Φεβρουάριο.
Σύμφωνα με τους προκαταρκτικούς υπολογισμούς της κατανομής της αθροιστικής βροχής, που διαθέτει το Τμήμα Μετεωρολογίας για την περίοδο Οκτωβρίου 2018 – Φεβρουαρίου 2019, το ύψος της συνολικής βροχής έφτασε τα 620.8mm ή 165% της κανονικής (η κανονική αθροιστική βροχή αφορά στην κλιματική περίοδο: 1961-1990). Γενικά η συνολική αθροιστική βροχή ήταν αρκετά πάνω από την κανονική σε όλες σχεδόν τις περιοχές.
Στον πιο κάτω πίνακα φαίνονται τα δέκα πρώτα πιο βροχερά πεντάμηνα (Οκτωβρίου, Νοεμβρίου, Δεκεμβρίου, Ιανουαρίου και Φεβρουάριου) με τα αντίστοιχα Υδρομετεωρολογικά έτη.