ΥΠΠ:Δεν παρατηρείται αύξηση στη βία στα σχολεία όπως υποστηρίζεται - Radio Apolayseis

Breaking

ΥΠΠ:Δεν παρατηρείται αύξηση στη βία στα σχολεία όπως υποστηρίζεται


Το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού (ΥΠΠ), με αφορμή πρόσφατα δημοσιεύματα, σχετικά με τα περιστατικά σχολικής βίας, δηλώνει ότι θεωρεί το θέμα πολύ σοβαρό και δεν εφησυχάζει.

Σε ανακοίνωσή του, το Υπουργείο αναφέρει ότι "στις 28 Φεβρουαρίου 2019, ο Υπουργός Παιδείας και Πολιτισμού συγκάλεσε διευρυμένη υπηρεσιακή σύσκεψη και έδωσε οδηγίες για ενίσχυση των υφιστάμενων δράσεων του ΥΠΠ, με στόχο την άμεση αντιμετώπιση των φαινομένων.

Μεταξύ άλλων, δόθηκαν σαφείς οδηγίες για τάχιστη στήριξη των σχολικών μονάδων με την εμπλοκή και συνεργασία όλων των αρμόδιων υπηρεσιών και για πλήρη συμμόρφωση με το πρωτόκολλο διαχείρισης σχολικών κρίσεων του ΥΠΠ. Επιπλέον, σε περιπτώσεις κρίσεως θα παρέχεται στήριξη στη σχολική μονάδα, με συνοπτικές διαδικασίες.
Σύμφωνα με τις έρευνες του Παρατηρητηρίου για τη Βία στα Σχολεία (ΠΑ.ΒΙ.Σ) που αφορούν στην έκταση του φαινομένου στις σχολικές μανάδες, από το 2011 που μετρήθηκε για πρώτη φορά, δεν παρατηρήθηκε καμιά αύξηση του φαινομένου, όπως υποστηρίζεται.
Το ΥΠΠ, τα τελευταία χρόνια, επικεντρώνεται τόσο στην πρόληψη όσο και στη διαχείριση των περιστατικών, με την ενδυνάμωση όλων των εκπαιδευτικών εταίρων. Στο παρόν στάδιο, στοχεύει στην καθολική εφαρμογή των δράσεων της Εθνικής Στρατηγικής για την Πρόληψη και Διαχείριση της Βίας στο Σχολείο, ώστε να επιτευχθεί η δραστική μείωση του κοινωνικού αυτού φαινομένου και η διατήρηση ενός ασφαλούς σχολικού περιβάλλοντος για τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς.
Τέλος, τονίζεται ότι υπάρχει συντονισμός μεταξύ ΥΠΠ με άλλα Υπουργεία και φορείς, ενώ προγραμματίζεται συνάντηση του Υπουργού Παιδείας και Πολιτισμού με τις εκπαιδευτικές οργανώσεις, τους οργανωμένους γονείς και άλλες υπηρεσίες, για συζήτηση του θέματος και κοινό συντονισμό δράσεων, ώστε να υπάρξει αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση του φαινομένου"